Productcategorieën

Neem contact op

My Cart
0.00
Privacy statement

Woefeltje, gevestigd aan Harsselo 16, 7339KK Ugchelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www . woefeltje .nl
Harsselo 16
7339kk Ugchelen

Anne Kervel is de Functionaris Gegevensbescherming van Woefeltje. Zij is te bereiken via woef@woefeltje.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Woefeltje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Woefeltje verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via woef@woefeltje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Woefeltje verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Daarnaast verwerkt Woefeltje de gegevens op grond van een noodzakelijk belang voor de overeenkomst. Woefeltje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling (grondslag overeenkomst)
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (grondslag gerechtvaardigd belang)
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (grondslag overeenkomst)
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (grondslag toestemming)
– Om goederen en diensten bij je af te leveren (grondslag overeenkomst)
– Woefeltje analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. (grondslag gerechtvaardigd belang)
– Woefeltje verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Je bent natuurlijk niet verplicht om je gegevens door te geven, maar zonder de nodige gegevens (naam, adres en eventueel e-mailadres kan er geen bestelling geplaatst worden. (grondslag wettelijke verplichting)

Geautomatiseerde besluitvorming

Woefeltje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Woefeltje) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Woefeltje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: factuurgegevens 7 jaar voor de belastingdienst, website statistieken en cookies 2 jaar voor website verbeteringsdoeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Woefeltje verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo worden bijvoorbeeld de adresgegevens gedeeld met de verzendpartij om te zorgen dat jouw bestelling verstuurd kan worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Woefeltje gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Woefeltje gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Als je helemaal niet wilt dat websites op de computer cookies plaatsen, dan kun je de instellingen van je browser aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Wees ervan bewust dat als je geen cookies wilt, Woefeltje niet meer kan garanderen dat de website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses en worden vaker herhaald.

Cookies door derden

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. De producten of berichten die je op Woefeltje bekijkt kun je door middel van buttons delen via social media. Uiteraard is het heel fijn als je dit doet, maar voor het functioneren van deze buttons zijn wel social media cookies nodig. Zo herkent het platform je op het moment dat je een product, bericht of pagina wilt delen. Voor de privacy en cookie statement van de social media kanalen verwijst Woefeltje naar de kanalen zelf.

Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Facebook
Naam: _datr
Functie: Het delen van bepaalde inhoud via social media voor ingelogde gebruikers
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Woefeltje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar woef@woefeltje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Woefeltje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Woefeltje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via woef@woefeltje.nl of via de contactpagina.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

 

Wishlist 0
Open Wishlist Page Continue Shopping